Karibuni

In Tanzania, visitors are often welcomed with music. Since you are visiting my blog here's some welcoming music.

Monday, June 20, 2011

Lord's Prayer in KiswahiliBaba yetu uliye mbinguni,
 Jina lako litukuzwe,
Ufalme wako uje,
Mapenzi yako yatimizwe,
hapa duniani kama huko mbinguni.
Utupe leo mkate wetu wa kila siku;
na utusamehe deni zetu, kama sisi
tuwasamehevyo wadeni wetu;
tena usitutie majaribuni, lakini
utuokoe na yule mwovu.

No comments:

Post a Comment